Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed og forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 m.v.

Forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed og forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19 m.v.
Det bemærkes, at høringens fulde overskrift er: 

Høring af forslag til lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og lov om sygedagpenge (Dagpengeret til selvstændige erhvervsdrivende uden forudgående medlemskab af en arbejdsløshedskasse, midlertidigt ophør af selvstændig virksomhed og forlængelse af den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19)

Lovforslaget indeholder følgende elementer:
  • Ikke-forsikrede selvstændige m.fl., som er eller var på en midlertidig kompensationsordning under Erhvervs- eller Kulturministeriets regi inden for seneste tre måneder inden disses udløb, får mulighed for at indmelde sig i arbejdsløshedskassen uden forudgående medlemskab i juli 2021 og få ret til dagpenge.
  • Selvstændige erhvervsdrivende får mulighed for at ophøre midlertidigt i juli, august og september 2021 og få dagpenge, hvis de er eller var på en midlertidig kompensationsordning under Erhvervs- eller Kulturministeriets regi inden for de seneste tre måneder inden disses udløb.
  • En forlængelse af den midlertidige ordning, som giver lønmodtagere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19, ret til sygedagpenge. Ordningen forlænges frem til den 31. august 2021. Det samme gælder for lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko.
Der er endvidere vedlagt udkast til ændringsbekendtgørelse til bekendtgørelse om opgørelse af beskæftigelseskrav og beregning af sygedagpenge m.v. I ændringsbekendtgørelsen ændres § 27 a om deltagelse i undervisning for lønmodtagere i øget risiko for et alvorligt sygdomsforløb ved smitte med covid-19 og for lønmodtagere, der er pårørende til personer i øget risiko. Ordningen forlænges frem til den 31. august 2021.
Lovforslag
Arbejdsmarked
03-06-2021
03-08-2021
01-07-2021
2020/2021
27-05-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 432,473 kB
Høringsliste 357,297 kB
Udkast til lovforslag 772,041 kB
Udkast til bekendtgørelse 449,752 kB