Høring

Høring

Bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter

Høring over udkast til bekendtgørelse om generelt informeret samtykke til mindre behandlinger af varigt inhabile patienter

Lov nr. 128 af 30. januar 2021, der træder i kraft 1. juli 2021, giver de nærmeste pårørende, en værge eller en fremtidsfuldmægtig til en varigt inhabil patient mulighed for at afgive et generelt informeret samtykke til, at der kan gennemføres en række mindre sundhedsfaglige behandlinger af patienten i en nærmere afgrænset periode.

 

Lovændringen skal udmøntes i en bekendtgørelse, der fastsætter de nærmere regler for samtykket, herunder hvilke behandlinger samtykket kan omfatte, formkrav m.v.

 

Der henvises til vedlagte høringsbrev og udkast til bekendtgørelser for yderligere detaljer
Bekendtgørelser
Sundhed
11-06-2021
11-08-2021
01-07-2021
2020/2021
26-05-2021