Høring

Høring

Høring over udkast til fire nye fyrværkeribekendtgørelser

Høring over udkast til fire nye fyrværkeribekendtgørelser
Produktkravene til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler er blevet en del af lov om produkter og markedsovervågning (produktloven). Som følge heraf revideres bekendtgørelse om krav til fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, så den bringes i overensstemmelse med produktloven.

Der foretages samtidig en revidering af bekendtgørelse om indførsel, fremstilling, opbevaring, overdragelse, erhvervelse og anvendelse af fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler, så artikelkategoriseringen i højere grad bringes i overensstemmelse med det pyrotekniske direktiv. Konkret betyder det, at F3-fyrværkeri fremadrettet bliver en kategori, der kun må anvendes af professionelle aktører. Derudover vil F1-fyrværkeri fremadrettet kunne anvendes hele året. For så vidt angår F3-fyrværkeri indføres en overgangsperiode på fire år.

Derudover foretages i denne bekendtgørelse en række øvrige ændringer, bl.a. indføres krav om digital kommunikation ligesom der foretages ændringer i bilag 1, de tekniske forskrifter, særligt vedrørende opbevaring i detailledet.

Som følge af ændringerne i de to ovenfor nævnte bekendtgørelser foretages en række konsekvensrettelser i de øvrige to bekendtgørelser, bekendtgørelse om godkendelse som festfyrværker og bekendtgørelse om godkendelse og udøvelse af erhverv som festfyrværker på baggrund af udenlandske erhvervsmæssige kvalifikationer.
Bekendtgørelser
Erhverv
22-06-2021
22-08-2021
01-08-2021
2020/2021
25-05-2021