Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om videregivelse af fortrolige oplysninger om visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark til andre myndigheder i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest den 15. juni 2021 kl. 12:00.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
15-06-2021
15-08-2021
2020/2021
Phillip Siomka
phisio@erst.dk
25-05-2021