Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven)

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om afgrænsning af anvendelsesområdet for lov om screening af visse udenlandske direkte investeringer m.v. i Danmark (investeringsscreeningsloven) i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest den 15 juni 2021 kl. 12.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
15-06-2021
15-08-2021
2020/2021
Birgitte Spühler Hansen
birhan@erst.dk
25-05-2021