Høring

Høring

Høring over udkast til cirkulære om Ankestyrelsens opfølgning på undersøgelser af kommunernes praksis

Høring over udkast til cirkulære om Ankestyrelsens opfølgning på undersøgelser af kommunernes praksis

Social- og Ældreministeriet sender hermed udkast til cirkulære om Ankestyrelsens opfølgning på undersøgelser af kommunernes praksis i høring.

Andet materiale
Social og omsorg
08-06-2021
08-08-2021
2020/2021
Maria Schultz
masz@sm.dk
17-05-2021