Høring

Høring

Høring om udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen

Udkast til vejledning til projektbekendtgørelsen
Vejledningen er udarbejdet med henblik på at assistere kommunerne i deres arbejde som planlægnings- og godkendelsesmyndighed på varmeområdet. Vejledningen uddyber og kommenterer projektbekendtgørelsens tekst, og har til formål at understøtte kommunernes fortolkning og anvendelse af reglerne i projektbekendtgørelsen. 

Revisionen har til formål at gøre vejledningen retvisende ift. gældende ret og samler dertil op på nogle af de input, som branchen har givet i forbindelse med ændringen af projektbekendtgørelsen pr. 1. januar 2021. Vejledning til projektbekendtgørelsen fra 2007Vejledningen er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste

Vejledning
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
11-06-2021
11-08-2021
01-07-2021
2020/2021
Jesper Albér Madvig
jma@ens.dk
17-05-2021