Høring

Høring

Høring over udkast til ændring af delegationsbekendtgørelse for Miljøstyrelsen

Udkast til Bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen
Hermed fremsendes udkast til bekendtgørelse om delegation af opgaver og beføjelser til Miljøstyrelsen i høring.

Bekendtgørelsens delegationer blev senest justeret i januar 2019.
Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
09-06-2021
09-08-2021
01-07-2021
2020/2021
Sara Shafika Otten
sarso@mst.dk
12-05-2021