Høring

Høring

Høring om udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse

Bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse
Energistyrelsen sender vedlagte udkast til bekendtgørelse om undtagelse af visse kommunale og regionale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse i høring. 

Reglerne indebærer, at en region kan producere elektricitet fra solcelleanlæg nettilsluttet fra den 30. juni 2021 og frem uden opfyldelse af kravet om selskabsmæssig udskillelse af anlægget i medfør af § 4, stk. 6, i lov om elforsyning, hvis solcelleanlægget opsættes i forbindelse med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for bygningen, eller solcelleanlægget opsættes i forbindelse med gennemrenoveringer, der kan sidestilles med nybyggeri, og er en del af den energirammeberegning, der ligger til grund for byggetilladelsen for renoveringen.

Der foretages herudover enkelte sproglige præciseringer for kommunale solcelleanlæg omfattet af bekendtgørelsen.

Ændringerne i udkastet til bekendtgørelsen er fremhævet i forhold til den gældende bekendtgørelse nr. 493 om undtagelse af visse kommunale solcelleanlæg fra kravet om selskabsmæssig udskillelse, der ophæves ved samme lejlighed.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
04-06-2021
04-08-2021
30-06-2021
2020/2021
Agnes Skovlund Jensen
agsj@ens.dk
10-05-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 209,518 kB
Høringsliste - ekstern 263,558 kB
Udkast til bekendtgørelse 453,417 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 320,841 kB