Høring

Høring

Høring over udkast til Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet

Bekendtgørelse om dataindberetninger på dagtilbudsområdet
Styrelsen for It og Læring offentliggør hermed høring over udkast til bekendtgørelse om dataindsamling på dagtilbudsområdet.
Bekendtgørelsen indeholder krav om hvilke data dagtilbuddene skal indberette. Der henvises til nedenstående høringsbrev for oversigt over de forslåede krav. 
Bekendtgørelser
Dagtilbud
04-06-2021
04-08-2021
01-07-2021
2020/2021
Andrea Nellemann Lade
andrea.nellemann.lade@stil.dk
07-05-2021