Høring

Høring

Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Styrkelse af fremlejetagernes retssikkerhed)

Forslag til lov om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforholdene (Styrkelse af fremlejetagernes retssikkerhed)
Høring over lovforslag om ændring af lov om leje og lov om midlertidig regulering af boligforhold, som omhandler en styrkelse af fremlejetagernes retssikkerhed. Lovforslaget indeholder generelt 3 indgreb: Begrænsning i størrelsen af den forudbetalte leje, sanktion ved utilbørlig råden over fremlejetagers depositum og mulighed for udlejeren til at opsige lejere, som gentagende gange misligholder deres forpligtelser som fremlejegiver.

Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
08-06-2021
08-08-2021
01-07-2022
2020/2021
Jacob Lichtenstein
jal@im.dk
06-05-2021

Dokumenter