Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om udstedelse af dokumenter uden eller med maskinelt gengivet underskrift i Udbetaling Danmark (UDK)

Høring over bekendtgørelse om udstedelse af dokumenter uden eller med maskinelt gengivet underskrift i Udbetaling Danmark (UDK)
Beskæftigelsesministeren kan efter § 13, stk. 9, i lov om Udbetaling Danmark fastsætte regler om udstedelse af dokumenter uden underskrift på UDK’s sagsområder efter §§ 1, 1 a og 1 b i lov om Udbetaling Danmark.

Efter oprettelsen af UDK i 2012 overgik fem områder fra kommunerne og efterfølgende overgik der opgaver fra den tidligere Pensionsstyrelsen i 2013. Disse sagområder er oplistet i lovens i § 1 og er i dag omfattet af bekendtgørelsen.

I 2015 blev yderligere fem områder fra kommunerne overflyttet til UDK (sagsområderne er oplistet i lovens §§ 1 a og 1 b) og er ikke omfattet af bekendtgørelsen.

Den nuværende bekendtgørelse giver således ikke UDK bemyndigelse til maskinelt at underskrive afgørelser for de fem senest overførte områder.
I bekendtgørelsens §1 tilføjes sagsområderne efter §§1 a og 1 b i lov om Udbetaling Danmark.
Bekendtgørelser
Arbejdsmarked
21-05-2021
21-07-2021
2020/2021
06-05-2021