Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Høring over udkast til bekendtgørelse om ansøgningspuljen til særlige sociale formål

Bekendtgørelsen finder anvendelse på Socialstyrelsens forvaltning af tilskud fra ansøgningspuljen til særlige sociale formål, jf. § 07.18.19.50. på finansloven for finansåret 2021 og § 22 i lov om udlodning af overskud og udbytte fra lotteri.

Ansøgningspuljens formål er at yde tilskud til særlige sociale formål. Den samlede sociale indsats i samfundet skal styrkes gennem tilskud til frivilligt socialt arbejde ved at støtte projekter, der styrker den frivillige ulønnede indsats og forebygger og afhjælper sociale problemer.

Bekendtgørelser
Socialstyrelsen
Social og omsorg
04-06-2021
04-08-2021
18-06-2021
2020/2021
Resmije Aliji
04-05-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse 226,745 kB
Høringsbrev 22,366 kB
Brev om høringsliste 213,062 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 19,422 kB