Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner

Bekendtgørelse om modtagefaciliteter for affald fra skibe, om skibes aflevering af affald og havnes affaldsplaner

EU-Kommissionen vedtog den 17. april 2019 direktiv om modtagefaciliteter i havne til aflevering af affald fra skibe. Direktivet indeholder væsentlige ændringer til det tidligere direktiv om modtagefaciliteter. Direktivet om havnemodtagefaciliteter er implementering af havnemodtagefacilitetsbekendtgørelsen, hvorfor denne ændres som konsekvens af det nye direktiv.

Bekendtgørelser
Miljøstyrelsen
Miljø
24-05-2021
24-07-2021
28-06-2021
2020/2021
Sebastian Scagensstierne
sebsc@mst.dk
03-05-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 149,553 kB
Høringsliste 333,218 kB
Bekendtgørelsesudkast 2,766 MB
Høringsnotat
Høringsnotat 290,636 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,281 MB