Høring

Høring

Høring om udkast til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet

Udkast til vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet
Vejledningen beskriver metoden til udarbejdelse af samfundsøkonomiske analyser af projekter på energiområdet, som projektforslag efter varmeforsyningsloven skal være i overensstemmelse med, jf. Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (projektbekendtgørelsen), BEK nr. 1794 af 02/12/2020 § 2, stk. 1, nr. 8 og § 15, stk. 1, nr. 10.

Vejledningen er en gennemgribende revision af Energistyrelsens seneste Vejledning i samfundsøkonomiske analyser på energiområdet fra 2018, og samler op på nogle af de input om samfundsøkonomiske analyser, som branchen har givet i forbindelse med ændringen af projektbekendtgørelsen ved årsskiftet.

Vejledning
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
26-05-2021
26-07-2021
01-06-2021
2020/2021
Mia Nordqvist Nielsen
mnn@ens.dk
28-04-2021