Høring

Høring

Høring over forslag til ny lov om leje og forslag til lov om boligforhold (Sammenskrivning af lejelovgivningen)

Forslag til ny lov om leje og forslag til lov om boligforhold (Sammenskrivning af lejelovgivningen)
Høring over to lovforslag om udmøntning af den del af lejelovsforliget af 11. juni 2014, som omhandler en sammenskrivning af lejeloven og boligreguleringsloven. I sammenskrivningen indgår endvidere lov om kommunal anvisningsret og lov om tvungen administration af udlejningsejendomme.

Lovudkastene har været i to høringer.
Lovforslag
Indenrigs- og Boligministeriet
Bolig- og bygningsforhold
12-03-2021
12-05-2021
01-01-2022
2020/2021
Nynne Horn
nho@im.dk
27-04-2021