Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods

Bekendtgørelsesudkastet har til formål at implementere Kommissionens delegerede direktiv 2020/1833/EU af 2. oktober 2020 om ændring af bilagene til Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EF for så vidt angår tilpasning til den videnskabelige og tekniske udvikling.

Derudover præciseres de enkelte myndigheders beføjelser i bekendtgørelsen således, at det fremgår, hvilke myndigheder der er de kompetente myndigheder inden for de enkelte områder af ADR-konventionen. På baggrund af lov nr. 2081 af 21. december 2020 om ændring af færdselsloven præciseres det samtidig, at Færdselsstyrelsen fører kontrol med overholdelsen af bekendtgørelsen, jf. færdselslovens § 82, stk. 8.

Desuden undtages transport af al farligt gods, der udføres med køretøjer, som tilhører danske væbnede styrker samt køretøjer, som disse er ansvarlige for, fra bekendtgørelsen. Dette er i overensstemmelse med ADR-konventionen og Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2008/68/EU af 24. september 2008 om indlandstransport af farligt gods.

Endelig er der med bekendtgørelsesudkastet foretaget en række redaktionelle ændringer og opdateringer.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
25-05-2021
25-07-2021
01-07-2021
2020/2021
27-04-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om vejtransport af farligt gods 29,052 kB
Høringsbrev 101,237 kB
Høringsliste 38,751 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 374,277 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,036 MB