Høring

Høring

Bekendtgørelser på frekvensområdet

Høring over udkast til fire bekendtgørelser på frekvensområdet
Energistyrelsen sender hermed fire udkast til bekendtgørelser på frekvensområdet i høring.

Ændringerne består i en række forslag til tekniske tilpasninger i bekendtgørelserne om frekvensanvendelse uden tilladelse, om frekvensplanen og om radiogrænseflader bl.a. som følge af en kommissionsgennemførelsesafgørelse, en række ECC-beslutninger og en ECC-anbefaling. Endvidere ændres varigheden for visse frekvensbånd i bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser.

Ændringerne er indarbejdet i følgende bekendtgørelser:
  • Bekendtgørelse om fastlæggelse af rammerne for anvendelse og indbyrdes prioritering af de samlede radiofrekvensressourcer (frekvensplan)
  • Bekendtgørelse om anvendelse af radiofrekvenser uden tilladelse samt om amatørradioprøver og kaldesignaler m.v.
  • Bekendtgørelse om radiogrænseflader
  • Bekendtgørelse om tilladelser til at anvende radiofrekvenser
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
20-05-2021
20-07-2021
01-07-2021
2020/2021
21-04-2021