Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen og udkast til tre bekendtgørelser der implementerer tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen

Høring over udkast til bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen og udkast til tre bekendtgørelser der implementerer tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen
Energistyrelsen, Miljøministeriet og Søfartsstyrelsen sender hermed følgende fire udkast til bekendtgørelser vedrørende tilladelsesprocessen for VE-anlæg i høring:

  • Bekendtgørelse om kontaktpunkt og tidsfrister for VE-tilladelsesprocessen (udstedes af Energistyrelsen)
  • Bekendtgørelse om godkendelse af listevirksomhed (udstedes af Miljøministeriet)
  • Bekendtgørelse om spildevandstilladelser m.v. efter miljøbeskyttelseslovens kapitel 3 og 4 (udstedes af Miljøministeriet)
  • Bekendtgørelse om farvandsafmærkning i dansk og grønlandsk afmærkningsområde m.v. (Afmærkningsbekendtgørelsen) (udstedes af Søfartsstyrelsen)
Bekendtgørelserne skal implementere dele af VE II-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder).

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
20-05-2021
20-07-2021
30-06-2021
2020/2021
Morten Landerslev
mnlv@ens.dk
20-04-2021