Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel

På baggrund af lov om produkter og markedsovervågning (produktloven) skal en række bekendtgørelser, som hører under produktlovens anvendelsesområde, revideres, så de er i overensstemmelse med produktloven.

Bekendtgørelse om sikkerhed for elektrisk materiel og bekendtgørelse om elektrisk materiel bestemt til anvendelse inden for visse spændingsgrænser skrives i dette udkast sammen til én bekendtgørelse. Der er foretaget konsekvensrettelser som følge af produktloven, og de nationale regler er lagt tættere op ad de EU-harmoniserede regler.

Bekendtgørelser
Erhverv
14-05-2021
14-07-2021
01-07-2021
2020/2021
16-04-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 42,866 kB
Bekendtgørelsesudkast 739,271 kB
EØK 108,016 kB
Høringsliste 71,176 kB