Høring

Høring

Høring over ændring af bekendtgørelse om nettoafregning og øjebliksafregning

Bekendtgørelse om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet og bekendtgørelse om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten
Energistyrelsen sender udkast til ændring af bekendtgørelse nr. 999 af 29. juni 2016 om nettoafregning for egenproducenter af elektricitet (nettoafregningsbekendtgørelsen) og bekendtgørelse nr. 100 af 29. januar 2019 om fritagelse for betaling til dækning af offentlige forpligtelser i medfør af § 8 a og § 8 b i lov om elforsyning for øjebliksforbrug af elektricitet produceret på visse anlæg ejet af egenproducenten (øjebliksafregningsbekendtgørelsen) i høring. Det er alene de dele, der fremgår med ændringsmarkeringer, der er genstand for høringen.

Formålet med bekendtgørelsesudkastene er at gennemføre art. 21, stk. 5 i Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder (omarbejdning), EU-Tidende 2018, nr. L 328, s 82. 

Som følge heraf ændres bekendtgørelserne således, at det eksisterende identitetskrav om, at det er 100 pct. samme juridiske enhed eller person, der forbruger strømmen, som den, der producerer elektricitet eller varme og elektricitet med henblik på helt eller delvis at dække eget energiforbrug, ophæves. Endeligt er der foretaget en sammenskrivning af den gældende nettoafregningsbekendtgørelse samt senere ændringsbekendtgørelse, således at der efter 30. juni 2021 alene forefinde én bekendtgørelse om nettoafregning.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
12-05-2021
12-07-2021
30-06-2021
2020/2021
Linda Wittorff
lwi@ens.dk
16-04-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Bekendtgørelse om nettoafregning 542,439 kB
Bekendtgørelse om øjebliksafregning 493,486 kB
Høringsbrev 319,177 kB
Høringsliste ekstern 221,681 kB
Høringsliste intern 200,022 kB
Høringssvar
høringssvar samlet 4,068 MB
Høringsnotat 385,236 kB