Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder.

Udkast til bekendtgørelse om oprindelsesgarantier for elektricitet, gas, fjernvarme og fjernkøling fra vedvarende energikilder.
Bekendtgørelsen skal implementere dele af VE II-direktivet (Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2018/2001 af 11. december 2018 om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder).

VE II-direktivet indeholder bl.a. bestemmelser om oprindelsesgaranti for energi fra vedvarende energikilder.

Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-05-2021
14-07-2021
30-06-2021
2020/2021
Jens Povlsen
jnpo@ens.dk
16-04-2021

Dokumenter