Høring

Høring

Høring over bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg

Bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg
Bekendtgørelsen har til formål at genintroducere to bestemmelser, der utilsigtet udgik ved den seneste revision af bekendtgørelse om godkendelse af projekter for kollektive varmeforsyningsanlæg (Projektbekendtgørelsen). 
 
Der henvises til høringsbrevet og udkastet til bekendtgørelsen for en nærmere gennemgang af de indholdsmæssige detaljer.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til: 
Jesper Madvig, jma@ens.dk og Ida Waagepetersen, iwpn@ens.dk

Eventuelle høringssvar bedes sendt pr. e-mail til Energistyrelsen på ens@ens.dk med kopi til iwpn@ens.dk senest den 26. april 2021.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
26-04-2021
26-06-2021
10-05-2021
2020/2021
Ida Waagepetersen
iwpn@ens.dk
12-04-2021