Høring

Høring

Høring vedr. langsigtet renoveringsstrategi for støtte til renovering af den nationale masse af såvel offentlige som private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger

Høring vedr. langsigtet renoveringsstrategi for støtte til renovering af den nationale masse af såvel offentlige som private beboelsesejendomme og erhvervsbygninger
Det følger af artikel 2a i EU-direktiv om bygningers energimæssige ydeevne (EPBD), at hver medlemsstat skal opstille en langsigtet renoveringsstrategi (LTRS) for støtte til renovering af bygningsmassen. Strategien skal medvirke til at opfylde EU's langsigtede mål for 2050 om at reducere drivhusgasemissionerne med 80-95 pct. i forhold til 1990. Målet er at opnå en yderst energieffektiv og dekarboniseret bygningsmasse senest i 2050 og lette den omkostningseffektive omdannelse af eksisterende bygninger til næsten energineutrale bygninger. Renoveringsstrategien skal bl.a. indeholde vejledende delmål for effektivisering af bygningsmassen i 2030, 2040 og 2050 og en køreplan for opnåelsen af disse mål. 

Den 10. marts 2020 offentliggjorde og notificerede Danmark den foreløbige 1. del af Danmarks LTRS til Kommissionen. I nærværende del 2 af Danmarks LTRS beskrives de virkemidler, der er relevante for Danmarks energirenoveringsindsats, der er besluttet siden notificeringen af 1. del af Danmarks LTRS i forbindelse med indgåelse af aftale om Klimahandlingsplan for Energi- og Industri mv. af 22. juni 2020   (EI20) og Grøn boligaftale 2020 af 19. maj 2020  samt vejledende delmål for 2030, 2040 og 2050. 2. del af Danmarks renoveringsstrategi skal dermed ses i sammenhæng med 1. del af Danmarks renoveringsstrategi.
EU-Dokumenter
Energistyrelsen
Ejendomme og byggeri
07-05-2021
07-07-2021
2020/2021
To Quyen Hoang
tghg@ens.dk
09-04-2021