Høring

Høring

Høring vedrørende forslag til bekendtgørelser i forbindelse med anlæg af Femern Bælt-tunnelen

Høring vedrørende forslag til bekendtgørelser i forbindelse med anlæg af Femern Bælt-tunnelen
I 2015 vedtog Folketinget lov om anlæg og drift af en fast forbindelse over Femern Bælt med tilhørende landanlæg i Danmark og godkendte i den forbindelse projektets VVM-grundlag. Anlægsarbejdet med den faste forbindelse over Femern Bælt er sidenhen påbegyndt. Femern A/S’ konkrete planlægning af gravearbejdet på tunnelrenden og opfyldning af materialer på det nye forland ud for kysten øst og vest for Rødbyhavn har vist, at det kan medføre en støjpåvirkning af omgivelserne, der i perioder overstiger de niveauer, der tidligere er beskrevet i projektets VVM-grundlag. Det drejer sig om den anlægsstøj, der finder sted uden for normal arbejdstid, hvilket i denne sammenhæng er defineret som hverdage mellem kl. 18.00 og kl. 7.00 næste morgen samt hele døgnet i weekender og på helligdage.

Anlægs- og driftsloven indeholder i §§ 14 og 15 hjemmel for transportministeren til at fastsætte nærmere regler om forurening og gener fra anlægsprojektet. På denne baggrund er der udarbejdet forslag til to bekendtgørelser om 1) den maksimale støj fra det omhandlede bygge- og anlægsarbejde og 2) kompensation herfor. 
Bekendtgørelser
Trafikinfrastruktur
07-05-2021
07-07-2021
Bekendtgørelserne træder i kraft inden 1. juli 2021.
2020/2021
Carsten Vædele Madsen
cvm@trm.dk
06-04-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 142,243 kB
Støjbekendtgørelse 294,664 kB
Kompensationsbekendtgørelse 186,161 kB
Høringsliste 131,294 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 116,577 kB
Høringssvar
Høringssvar fra Dansk Erhverv 64,835 kB