Høring

Høring

Erhvervspuljebekendtgørelsen

Bekendtgørelse om tilskud til energibesparelser og energieffektiviseringer i erhvervsvirksomheder
Erhvervspuljen blev lanceret i efteråret 2020. De hidtidige erfaringer med administration af puljen har givet anledning til at gennemføre nogle tekniske justeringer i erhvervspuljebekendtgørelsen. Dette gøres for at tydeliggøre administrationsgrundlaget for puljen samt for at ensrette i forhold til andre lignende ordninger.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
04-05-2021
04-07-2021
01-07-2021
2020/2021
Hannus Petersen
erhvervstilskud@ens.dk
06-04-2021