Høring

Høring

Bekendtgørelse om krav til brugerinformationsordning infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmmidler

Udkast til bekendtgørelse om krav til offentligt tilgængelig infrastruktur for fossile brændstoffer og alternative drivmidler m.v.
Bekendtgørelsen sammenholdt med lov om ændring af lov om alternative drivmidler har til formål at gennemføre dele af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2014/94/EU af 22. oktober 2014 om etablering af en brugerinformationsordning der skal gennemføre et prissammenligningsskilt der på en nem og gennemsigtig måde kan vejlede forbrugerne omkring prisen pr 100km for fossile brændstoffer og alternative drivmidler for de mest solgte bil i Danmark.


Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
26-04-2021
26-06-2021
01-06-2021
Denne bekendtgørelse er afledt af lovforslag om ændring af lov om alternative brændstoffer og vil træde ikraft samtidig med lovændringen
2020/2021
31-03-2021