Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Høring over udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport

Færdselsstyrelsen foretager en ændring af bekendtgørelse nr. 322 af 30. marts 2020 med henblik på at implementere artikel 1, nr. 6 om medlemsstaternes udveksling af oplysninger i direktiv 2018/645/EU af 18. april 2018 om ændring af direktiv 2003/59/EF om grundlæggende kvalifikationskrav og efteruddannelseskrav for førere af visse køretøjer, der benyttes til godstransport eller personbefordring ad vej, og direktiv 2006/126/EF om kørekort.

Det fremgår af direktiv 2018/645/EU, at medlemsstaterne af håndhævelseshensyn udveksler oplysninger om udstedte eller tilbagetrukne kvalifikationsbeviser. Oplysningerne udveksles via et elektronisk netværk.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
28-04-2021
28-06-2021
23-05-2021
2020/2021
31-03-2021