Høring

Høring

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber

Høring vedr. udkast til bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber
Finanstilsynet har i dag sendt udkast til bekendtgørelse om undersøgelser foretaget af forsikringsselskaber i høring.

Bekendtgørelsen er ny. Formålet med bekendtgørelsen er at sikre mere klarhed om forsikringsselskabernes forpligtelser og de skadelidtes rettigheder, når forsikringsselskaber foretager undersøgelser (såkaldt efterforskning), herunder i forbindelse med personovervågning. Der henvises i øvrigt til høringsbrevet.

Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.

Udkastet er sendt i høring hos en række organisationer og myndigheder. 

Finanstilsynet skal anmode om at modtage eventuelle bemærkninger til udkastet til bekendtgørelse senest den 7. maj 2021. 

Bemærkninger kan sendes pr. e-mail til: npk@ftnet.dk eller pr. post til Finanstilsynet, Århusgade 110, København Ø, att. Nina Pabst-Karlsson. 

Kontaktperson: Nina Pabst-Karlsson
Direkte tlf.nr.: 61 93 07 77

Eventuelle høringssvar offentliggør Finanstilsynet her på Høringsportalen. 
Svarene kan læses i 5 måneder efter høringsfristen er udløbet.
Finanstilsynet er en styrelse i Erhvervsministeriet. Finanstilsynets primære opgave er at føre tilsyn med den finansielle sektor. Desuden deltager Finanstilsynet inden for sit an¬svarsområde i lovgivnings- og Udarbejde om den finansielle sektor.

Bekendtgørelser
Finanstilsynet
Erhverv
07-05-2021
07-07-2021
01-07-2021
2020/2021
Nina Pabst-Karlsson
NPK@ftnet.dk
26-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 65,646 kB
Høringsbrev 85,124 kB
Udkast til bekendtgørelse 86,292 kB
Høringssvar
Høringssvar 1,199 MB