Høring

Høring

Udpegning af beskyttede havstrategiområder

Høring af udkast til udpegning af beskyttede havstrategiområder i Nordsøen og Østersøen omkring Bornholm
Udpegningen sker som led i implementering af EU’s havstrategidirektiv, der er gennemført ved lov om havstrategi, jf. lovbekendtgørelse nr. 1161 af 25. november 2019. Udpegningen bliver en del af det kommende indsatsprogram, der ifølge havstrategiloven skal være udarbejdet senest i 2021. I udkast til udpegning af nye havstrategiområder indgår beskyttelse af i alt 13 områder fordelt i Nordsøen, Skagerrak og Østersøen omkring Bornholm. 
Andet materiale
Miljøministeriet
Natur og klima
20-06-2021
20-08-2021
2020/2021
Helle Knudsen-Leerbeck
helkn@mim.dk
26-03-2021