Høring

Høring

Ændring af habitatbekendtgørelsen

Høring om ændring af bekendtgørelse om udpegning og administration af internationale naturbeskyttelsesområder samt beskyttelse af visse arter (habitatbekendtgørelsen)
Forslaget til ændring af bekendtgørelsen vedrører udpegning af seks nye marine fuglebeskyttelsesområder.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Natur og klima
20-06-2021
07-07-2021
01-06-2021
2020/2021
Jette Sørensen
jette@mim.dk
26-03-2021