Høring

Høring

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår

National klinisk retningslinje for udredning og behandling af patienter med diabetiske fodsår
Sundhedsstyrelsen har sendt en national klinisk retningslinje for udredning og behandling af diabetiske fodsår i høring.

Det vurderes at op i mod 250.000 danskere har diabetes. Personer med diabetes er i risiko for at udvikle senkomplikationer bl.a. i form af forandringer i blodkar og nerver. Disse forandringer medfører, at personer med diabetes har særlig risiko for at udvikle diabetiske fodsår. Fodsår kan udvikle sig til alvorlige infektioner i bløddele eller knogler, der kan være vanskelige at behandle. Det medfører, at hyppigheden af amputationer hos personer med diabetiske fodsår er høj. Retningslinjen fokuserer på undersøgelse af diabetiske fodsår i forbindelse med behandling med antibiotika, samt forskellige behandlinger, der kan fremme sårheling og mindske risiko for amputationer.

Retningslinjen indeholder konkrete anbefalinger for undersøgelse af diabetiske fodsår ved antibiotika behandling, kompressionsbehandling, trykaflastning af såret, behandling med negativ trykbandage, aflastende kirurgi, træning samt telemedicinsk opfølgning.

Retningslinjen er udarbejdet af Sundhedsstyrelsen i samarbejde med en bredt nedsat faglig arbejdsgruppe.

Retningslinjen er i høring frem til torsdag den 22. april 2021.

Andet materiale
Sundhedsstyrelsen
Sundhed
22-04-2021
22-06-2021
06-07-2021
2020/2021
Anja Ussing
anju@sst.dk
06-07-2021