Høring

Høring

Bekendtgørelse om ikrafttræden af IT-tilsynets opgave med at behandle indberetninger fra whistleblowerordninger, samt bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved IT-tilsynet samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område

Bekendtgørelse om ikrafttræden af IT-tilsynets opgave med at behandle indberetninger fra whistleblowerordninger, samt bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved IT-tilsynet samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
Bekendtgørelse om ikrafttræden af IT-tilsynets opgave med at behandle indberetninger fra whistleblowerordninger, samt udkast til bekendtgørelse om behandlingen af indberetninger fra whistleblowerordninger ved IT-tilsynet samt Bekendtgørelse om ikrafttræden af § 4, stk. 1, nr. 4, og stk. 4, i lov om Tilsynet med told- og skatteforvaltningens it-område
Bekendtgørelser
Skatteministeriet
Skatter og afgifter
14-04-2021
14-06-2021
2020/2021
25-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 43,353 kB
Høringsbrev 67,255 kB
Bekendtgørelse 13,508 kB
Bekendtgørelse 10,937 kB