Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Høring over udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Bekendtgørelsesudkastet har til formål at regulere gebyrsatsen i § 5 for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort. Gebyrsatsen reguleres i henhold til taxilovens § 33, stk. 4. Med bekendtgørelsen forventes gebyret at stige til 1.470 kr. Reguleringen sker på baggrund af den nyligt indgåede aftale i taxi-forligskredsen om justering af taxiloven m.v., hvor der er enighed om, at tilpasse gebyrsatsen.

Derudover præciseres det i bekendtgørelsesudkastets § 6, stk. 1, at afgiften for behandling af ansøgning om tilladelse til erhvervsmæssig persontransport i biler også omfatter fornyelse og ændring af en tilladelse.

Endelig ændres overgangsbestemmelsen i bekendtgørelsens § 13, således at der for udstedelse, fornyelse og erstatning af et chaufførkort, jf. § 5, betales et gebyr efter den sats, som er gældende på ansøgningstidspunktet.

Det bemærkes, at Færdselsstyrelsen den 1. marts 2021 sendte udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsen gebyrer og afgifter på vejtransportområdet i høring. Det forventes, at de to bekendtgørelser vil blive sammenskrevet i forbindelse med udstedelse af den nye hovedbekendtgørelse.


Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
21-04-2021
21-06-2021
01-07-2021
2020/2021
24-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 32,570 kB
Høringsliste 26,433 kB
Udkast til bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet 18,946 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 50,474 kB
Høringssvar
Høringssvar 562,447 kB