Høring

Høring

Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelser omkring kørsel med dansk indregistreret campingvogn koblet til bil registeret i udlandet

Cirkulære om ophævelse af cirkulæreskrivelse nr. 11572 af 9.Juli 1986 og cirkulæreskrivelse nr. 19 af 3 Februar 1993.

Cirkulæret har til formål at ophæve de to cirkulæreskrivelser, som har fastsat krav til udlejningsvirksomheder og borgere i forbindelse med kørsel med en dansk ind-registreret campingvogn koblet på en udenlandsk registeret bil.

Styrelsen har vurderet, at der på grund af udviklingen i lovgivningen og teknikken på området ikke længere er behov for de to cirkulæreskrivelser. Der er således styrelsens vurdering, at den eksisterende lovgivning er tilstrækkelig.
Andet materiale
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
23-04-2021
23-06-2021
01-07-2021
Dette er et cirkulære der ophæver to ældre cirkulæreskrivelser med retsvirkning for borger.
2020/2021
Jimmi Kjær
jikj@fstyr.dk
23-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 63,375 kB
Høringsliste 95,762 kB
Cirkulæreudkast 10,325 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 523,109 kB
Høringssvar
Høringssvar 483,600 kB