Høring

Høring

Høring over udkast til bekæmpelsesmiddelbekendtgørelsen

Høring over udkast til bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler
Hermed sendes udkast til ny bekendtgørelse om bekæmpelsesmidler i høring. Den primære ændring i bekendtgørelsen er, at der indsættes en ny registreringsforpligtelse for en række virksomheder, herunder forhandlere af plantebeskyttelsesmidler til erhvervsmæssig anvendelse. Høringsperioden slutter 27. april 2021, ligesom bekendtgørelse lige nu er under notificering efter informationsproceduredirektivet. Bekendtgørelsen træder i kraft 1. juli 2021.
Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
27-04-2021
27-06-2021
01-07-2021
2020/2021
Jens Lauridsen
jkrla@mim.dk
22-03-2021

Dokumenter