Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Bekendtgørelsen indeholder ændringer, som blandt andet sikrer, at EU-retlige forpligtelser overholdes.

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:

  • For det første ændres bestemmelser om brugen af certificerede rådgivere, som understøtter og præciserer implementeringen af certificeringsordningen i praksis.
  • For det andet ændres bebyggelsesregulerende bestemmelser, så der er byggeret for en bygnings afstand til skel mod vej.
  • For det tredje ændres reglerne for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) som følge af implementeringen af dele af VEII-direktivet1 i dansk ret.

Høringsfristen er den 22. april 2021. Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2021.

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
22-04-2021
22-06-2021
30-06-2021
2020/2021
18-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 140,308 kB
Høringsliste 51,516 kB
Udkast til bekendtgørelse om ændring af bygningsreglementet BR18) 182,935 kB
Økonomisk høringsbrev 53,851 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 300,123 kB
Høringssvar
Høringssvar 8,834 MB