Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18).

Bolig- og Planstyrelsen har udarbejdet et udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om bygningsreglement 2018 (BR18). Bekendtgørelsen indeholder ændringer, som blandt andet sikrer, at EU-retlige forpligtelser overholdes.

Indholdet kan overordnet inddeles i følgende:

  • For det første ændres bestemmelser om brugen af certificerede rådgivere, som understøtter og præciserer implementeringen af certificeringsordningen i praksis.
  • For det andet ændres bebyggelsesregulerende bestemmelser, så der er byggeret for en bygnings afstand til skel mod vej.
  • For det tredje ændres reglerne for vedvarende energianlæg (VE-anlæg) som følge af implementeringen af dele af VEII-direktivet1 i dansk ret.

Høringsfristen er den 22. april 2021. Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 30. juni 2021.

Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
22-04-2021
22-06-2021
30-06-2021
2020/2021
18-03-2021

Dokumenter