Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).


Bolig- og Planstyrelsen (BPST) har udarbejdet et udkast til en nyaffattelse af bekendtgørelse om certificeringsordninger for dokumentation af tekniske forhold i bygningsreglementet (certificeringsbekendtgørelsen).

Certificeringssystemet blev indført i 2018 og erfaringer fra de første to års anvendelse af certificeringsordningerne har vist, at det er relevant med nogle justeringer i henholdsvis certificeringsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om bygningsreglementet (BR18).


er blandt andet: certificeringsbekendtgørelsenHensynet bag de konkrete ændringsforslag i

  • at øge antallet af certificerede.

  • at øge forståelsen af bekendtgørelsen, herunder at præcisere uklarheder.

  •  at ændre rammerne for opretholdelse af certificering med henblik på at nedsætte ressourceforbruget for den certificerede.

  • at øge fleksibiliteten ved overførsel af certificering til et andet certificeringsorgan og ved skift mellem de enkelte certificeringsordninger.

Ovenstående hensyn er varetaget ved ændringerne, uden at kravene til kvalifikationer, erfaring og kompetencer er lempet.


Høringsfristen er den 22. april 2021. Det foreslås, at bekendtgørelsen træder i kraft den 1. juli 2021.Bekendtgørelser
Bolig- og bygningsforhold
22-04-2021
18-06-2021
01-07-2021
2020/2021
18-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 102,628 kB
Udkast til certificeringsbekendtgørelse 240,732 kB
Høringsliste 134,848 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 430,045 kB
Høringssvar
Høringssvar 5,733 MB