Høring

Høring

Vejledning til overgangsordning for nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning

Høring om udkast til vejledning til overgangsordning for nye regler for spildevandsselskabers klimatilpasning
Vejledningen uddyber overgangsreglerne i følgende:

  • Lov nr. 2210 af 29. december 2020. (Spildevandsforsyningsselskabers klimatilpasning, vandselskabernes foreninger til fremme af vandsektorens effektivitet og kvalitet m.v.) 
  • Bekendtgørelse nr. 2275 af 29. december 2020 som ændret ved bekendtgørelse nr. 284 af 26. februar 2021 (Omkostningsbekendtgørelsen) 
Vejledningen er afgrænset til overgangsordningen. For vejledning omkring de øvrige nye regler på området henvises til den samlede vejledning, der forventes udgivet medio 2021 efter særskilt høring.

Vejledning
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
06-04-2021
06-06-2021
2020/2021
Torsten Duer
tsd@ens.dk
18-03-2021