Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om støtteberettigelse, regnskab, revision og kontrol m.v. i forbindelse med udbetaling af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:
Torsdag, den 15. april 2021 kl. 13.00

Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Fuldmægtig Lesley Twum Wittendorff (leswit@erst.dk).

Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen
Som følge af COVID-19 har Danmark modtaget en række ekstra EU-strukturfondsmidler; de såkaldte REACT EU-midler.

Med udkastet til ændringsbekendtgørelsen tilpasses de danske regler for administration af tilskud fra REACT-EU. Det medfører blandt andet, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får mulighed for at indstille REACT-EU-midlerne til visse operatører uden forudgående ansøgning. Yderligere tilpasses bekendtgørelsen til muligheden for at give op til 100 pct. EU-tilskud under REACT-EU.

Endelig fastsættes de overordnede krav til dokumentation og betingelser for projektoperatørens udvælgelsesproces, herunder krav om overholdelse af forvaltningslovens krav og øvrige relevante EU-krav, når Erhvervsstyrelsen uddelegerer afgørelseskompetence til andre myndigheder eller juridiske enheder.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. maj 2021.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk, og her på Høringsportalen.

Der vedlægges kopi af høringslisten til orientering.


Hvis I har spørgsmål
I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:

  • Fuldmægtig Lesley Twum Wittendorf (leswit@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 44.

Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
15-04-2021
15-06-2021
01-05-2021
2020/2021
Lesley Twum Wittendorff
leswit@erst.dk
18-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 243,967 kB
Bekendtgørelsen 183,134 kB
Høringsliste 212,380 kB
Privatlivspolitik 179,138 kB