Høring

Høring

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Høring vedrørende udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond

Hermed sendes udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om administration af tilskud fra Den Europæiske Regionalfond og Den Europæiske Socialfond i høring.

Erhvervsstyrelsen skal anmode om at modtage bemærkninger til udkastet senest:

Torsdag d. 15. april 2021 kl. 13.00.


Høringssvar bedes sendt til: Erhvervsstyrelsen, Vejlsøvej 29, 8600 Silkeborg eller på mail til: Fuldmægtig Lesley Twum Wittendorff (leswit@erst.dk).


Baggrund for og hovedindhold af bekendtgørelsen
Som følge af COVID-19 har Danmark modtaget en række ekstra EU-strukturfondsmidler; de såkaldte REACT EU-midler.

Med udkastet til ændringsbekendtgørelsen tilpasses de danske regler for administration af tilskud fra REACT-EU. Det medfører blandt andet, at Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse får mulighed for at indstille REACT-EU-midlerne til visse operatører uden forudgående ansøgning.

Endvidere fastsættes regler om Danmarks Erhvervsfremmebestyrelses adgang til at bemyndige sekretariatet for Danmarks Erhvervsfremmebestyrelse til at afgive indstilling til Erhvervsstyrelsen om mindre tillægsbevillinger.

Endelig indeholder udkastet til ændringsbekendtgørelsen regler om klageadgang i det omfang, Erhvervsstyrelsen delegerer afgørelseskompetence vedrørende administration af tilskud til anden offentlig myndighed eller juridisk enhed.

Bekendtgørelsen forventes at træde i kraft den 1. maj 2021.

Der henvises i øvrigt til bekendtgørelsesudkastet, som findes på Erhvervsstyrelsens hjemmeside https://regionalt.erhvervsstyrelsen.dk, og her på Høringsportalen.

Der vedlægges kopi af høringslisten til orientering.


Hvis I har spørgsmål

I er velkomne til at henvende jer til en af disse kontaktpersoner med spørgsmål:

  • Fuldmægtig Lesley Twum Wittendorff (leswit@erst.dk) eller på telefon: 35 29 17 29.


Bekendtgørelser
Erhvervsstyrelsen
Erhverv
15-04-2021
01-05-2021
01-05-2021
2020/2021
Lesley Twum Wittendorff
leswit@erst.dk
18-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 241,802 kB
Høringsliste 211,502 kB
Bekendtgørelse 203,876 kB
Privatlivspolitik 179,138 kB