Høring

Høring

Rammerne for Bredbåndspuljen i 2021

Høring om rammerne for Bredbåndspuljen i 2021
Bredbåndspuljens ansøgningsrunder er baseret på et-årige hjemler i Finansloven. Der skal derfor udstedes en ny bekendtgørelse hvert år.

Med den nye bekendtgørelse (bekendtgørelse om tilskud til etablering af højhastighedsbredbånd i 2021) foretages flere justeringer af tilskudsordningen i forhold til sidste år.

Høringen giver mulighed for at komme med bemærkninger til Energistyrelsens udkast til vejledning, som indeholder en nærmere forklaring af bekendtgørelsens bestemmelser, oversigt over ansøgningsprocessen og andre praktiske oplysninger for ansøgere, tilskudsmodtagere m.fl.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Erhverv
13-04-2021
13-06-2021
01-07-2021
2020/2021
16-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsbrev 76,502 kB
Udkast til bekendtgørelse 103,110 kB
Udkast til vejledning 2,073 MB
Høringsliste 72,498 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 137,562 kB
Bekendtgørelse om Bredbåndspuljen 2021 177,288 kB
Vejledning til ansøgning om tilskud 2,133 MB
Høringssvar
Høringssvar 3,363 MB