Høring

Høring

Høring over udkast til ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn for store virksomheder

Bekendtgørelse om obligatorisk energisyn for store virksomheder
Udkast til ny bekendtgørelse om obligatorisk energisyn for store virksomheder sendes hermed i høring.

Hovedgrunden til at der skal udstedes en ny bekendtgørelse er, at der fremover ved indrapportering af energisyn også skal indleveres et indberetningsskema med et resume af nøgletallene. Denne udvidelse tilføjes for at leve op til kommende krav fra Eurostat samt for at kunne databehandle nøgletallene i de indkomne energisyn.

Andre ændringer
Der er ikke tilføjet yderligere nye krav ud over indberetningsskemaet. Men den nye bekendtgørelse kommer til at fremstå væsentligt anderledes ud end den nuværende. Dette skyldes, at der blevet foretaget en del tekstnære præciseringer og justeringer ift. den nuværende bekendtgørelse, som skal gøre det lettere for virksomhederne at denne sig et overblik over deres forpligtelser vedrørende energisyn. Præciseringerne er udarbejdet på baggrund af tilbagemeldinger fra virksomheder og de erfaringer Energistyrelsen har gjort sig omkring, hvad virksomhederne var i tvivl om i den nuværende bekendtgørelse.
Bekendtgørelser
Energistyrelsen
Energi- og vandforsyning
14-04-2021
14-06-2021
01-07-2021
2020/2021
Michal Andrzej Orzelek
energisyn@ens.dk
11-03-2021