Høring

Høring

Forslag til ca. 9.000 ha ny urørt skov på Naturstyrelsens arealer

Forslag til urørt skov, bestående af ca. 9.000 ha ny urørt skov og af overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove på Naturstyrelsens arealer
Regeringen og aftale ­parterne bag finanslov 2020 har besluttet at stoppe den kommercielle skovdrift på yderligere næsten 9.000 hektar i 24 statsskovsområder.

De overordnede retningslinjer for forvaltning af urørte skove, som også er en del af høringen, vil gælde de statsskove, som hidtil er udpeget urørt og de ca. 9.000 ha i denne høring.

Se nærmere i høringsbrevet med tilhørende bilag, herunder en miljørapport, som vurderer planens miljøeffekter.

Miljøvurdering
Naturstyrelsen
Natur og klima
30-04-2021
19-12-2021
30-06-2021
Forslaget er vedtaget d. 30. juni 2021. Vedtagelsesbrev og sammenfattende redegørelse er tilføjet til dokumenterne.
2020/2021
25-03-2021