Høring

Høring

Høring af bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2021/2022.

bekendtgørelse om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2021/2022.

Bekendtgørelsen afløser den gældende bekendtgørelse nr. 66 af 28/01/2020 om næringsstofreducerende tiltag og dyrkningsrelaterede tiltag i jordbruget for planperioden 2020/2021. Bekendtgørelsen indeholder krav til virksomheder om etablering af pligtige efterafgrøder og husdyrefterafgrøder eller alternativer til efterafgrøder samt regler for de dyrkningsrelaterede tiltag, som består af et forbud mod jordbearbejdning forud for forårssåede afgrøder i visse perioder og et forbud mod omlægning af fodergræsmarker i bestemte perioder. Der tilføjes med bekendtgørelsen bl.a.  to nye alternativer til efterafgrøder og nye definitioner, der sker justering af kvotereduktionen ved brug af sen etablering af efterafgrøder og en justering af regler for handel med efterafgrøder mellem virksomheder. Endelig fastlægges husdyrefterafgrødekravet for planperioden 2021/2022 i bilag 2. Derudover er foretaget små tekniske justeringer. De væsentligste ændringer er beskrevet i høringsbrevet.

Der var desværre en fejl i de Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, dateret den 20. februar 2021. Det er derfor er en ny og opdateret version de erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger, dateret 05. marts 2021 blevet uploaded som erstatning for den tidligere.

Høringsudkastet til bekendtgørelsen er angivet med ændringsmarkeringer. Indholdet i denne høringsversion er den samme som er benyttet ifm. høring af miljørapport over ordningerne for pligtige efterafgrøder og dyrkningsrelaterede tiltag, der ikke fremhæver ændringer.


Bekendtgørelser
Erhverv
25-03-2021
25-05-2021
01-08-2021
Bemærkninger til bekendtgørelsesudkastet bedes sendes til miljobio@lbst.dk (med cc til megevi@lbst.dk og tobfel@lbst.dk) senest den 25. marts 2021 kl. 12.00 med angivelse af j.nr. 20-120-000005
2020/2021
Mette Gemelcke Vingaard
megevi@lbst.dk
05-03-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
udkast til bekendtgørelse 922,495 kB
Høringsbrev 133,360 kB
Høringsliste 707,686 kB
Erhvervsøkonomiske konsekvensvurderinger 96,622 kB
Høringsnotat
høringsnotat 395,453 kB
Høringssvar
Økologisk Landsforening 405,994 kB
Foreningen for reduceret jordbearbejdning 202,171 kB
Landbrug & Fødevarer 172,559 kB
Bæredygtigt Landbrug 206,312 kB
Dansk Havefrøavlerforening 205,374 kB
Brancheudvalget for frø 245,222 kB