Høring

Høring

Høring om udkast til lovforslag om forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet som følge af covid-19

Høring om udkast til lovforslag om forlængelse af midlertidige ordninger på sygedagpenge- og barselsområdet som følge af covid-19
Med lovforslaget foreslås følgende ordninger forlænget uændret indtil den 30. juni 2021:

- Den midlertidige periode med ret til sygedagpenge for lønmodtagere, der er i øget risiko ved smitte med covid-19, og for lønmodtagere, der er pårørende til personer, der er i øget risiko ved smitte med covid-19
- Den midlertidige periode med udvidet ret for arbejdsgiver til refusion og for selvstændige til sygedagpenge som følge af covid-19
- Den midlertidige periode med ret til dagpenge ved pasning af børn som følge af covid-19

Derudover foreslås, at der ved vurderingen af, om beskæftigelseskravet for selvstændiges ret til henholdsvis sygedagpenge og barselsdagpenge er opfyldt, kan ses helt eller delvis bort fra perioden fra og med den 1. december 2020 til og med den 30. april 2021.
Lovforslag
Arbejdsmarked
09-03-2021
09-05-2021
31-03-2021
2020/2021
05-03-2021

Dokumenter