Høring

Høring

Udkast til bekendtgørelser om medicinsk udstyr og produkter uden medicinsk formål og udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om reklame for lægemidler.

Høringen omfatter en række bekendtgørelser vedrørende medicinsk udstyr og produkter uden et medicinsk formål samt om sundhedspersoners tilknytning til lægemiddelvirksomheder, medicovirksomheder mv., som er en konsekvens af vedtagelsen af lov nr. 1853 af 9. december 2020 om videnskabsetisk behandling af kliniske afprøvninger af medicinsk udstyr m.v.
Bekendtgørelser
Sundhed
30-03-2021
30-05-2021
26-05-2021
2020/2021
02-03-2021