Høring

Høring

Høring over udkast til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder samt udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet

Udkastet til bekendtgørelse om forsøg med selvkørende enheder har til formål at fastsætte de tekniske krav til de selvkørende enheder. Derudover stilles der krav til den fysiske person, der har til ansvar at overtage føringen af den selvkørende enhed, krav til tilladelsesindehaveren samt krav til ansøgningen.

Det bemærkes, at gebyret for behandling af ansøgninger samt for udførelse af tilsyn er fastsat en timesats på 822 kr. i udkast til bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om Færdselsstyrelsens gebyrer og afgifter på vejtransportområdet.

Bekendtgørelser
Færdselsstyrelsen
Trafik og transport
29-03-2021
29-05-2021
01-07-2021
2020/2021
01-03-2021