Høring

Høring

Høring om vejledning om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Vejledning om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
Det primære formål med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for
fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Vejledningen om national tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering beskriver formålet med ordningen, hvad der kan søges til,
hvordan der søges og beskriver de betingelser, der findes for at få tilskud.

Hermed sendes vejledningen til ordningen i høring.
Vejledning
Miljøstyrelsen
Natur og klima
24-03-2021
24-05-2021
24-02-2021
2020/2021
24-02-2021

Dokumenter

Download alle filer som zip
Titel Filstørrelse
Høringsdokument
Høringsliste 126,658 kB
Udkast til vejledning om national vandløbsordning_2021 1,550 MB
Høringsbrev 110,156 kB
Høringsnotat
Høringsnotat 356,995 kB