Høring

Høring

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering

Bekendtgørelse om nationalt tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering
Bekendtgøfastlægger rammerne og kriterierne for en national ordning for tilskud til kommunale projekter, der vedrører vandløbsrestaurering.

Det primære formål med tilskud til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering er at bidrage til genopretning af gydepladser og passager for fisk og at forbedre forholdene for flora og fauna i øvrigt for omkostningseffektivt at sikre det fastlagte miljømål i konkrete vandområder.

Bekendtgørelsen udgør det retlige grundlag for en national tilskudsordning til kommunale projekter vedrørende vandløbsrestaurering i 2021.

Bekendtgørelser
Miljøministeriet
Miljø
25-03-2021
24-05-2021
15-04-2021
2020/2021
Helena Wisbech Frid
hewif@mim.dk
23-02-2021

Dokumenter